Archive for the ‘Lakbay Diwa’ Category

“Kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan?”

Gising Kabataan! Tayo ang pag-asa ng bayan. Sama-sama nating  isulong ang pagbabago ngayon! Tara!

Advertisements