Imbak para sa Agosto, 2012

Bakit double  pay ngayon?

Bakit walang klase ngayon?

Bakit nga ba?

Huwag nating sayangin ang kanilang sinimulan.

Maglingkod sa bayan. 

Advertisements