Kasaysayan: Agham o Sining?

Posted: Mayo 2, 2012 in Uncategorized

 

Ang kasaysayan ay kapwa agham at sining. Ito ay katulad ng isang barya na may dalawang mukha na hindi maaaring paghiwalayin sapagkat ito ay parehong mahalaga.

Ito ay agham sapagkat ang kasaysayan ay may mga kaparaanan o metodolohiyang sinusunod, katulad ng masusing pananaliksik ng mga batis o katibayan (i.e. artifacts o mga dokumento). At upang makabuo ng isang matalinong interpretasyon, mahusay na pinag-uugnay-ugnay ng mga historyador ang mga nakalap na katibayan.

Ito ay sining ding maituturing sapagkat ang kasaysayan, bagama’t iisa ang mga batis o katibayang hawak ng mga historyador ay maaaring maipahayag ng may iba’t ibang interpretasyon gamit ang samu’t saring midyum(pasalita man o sa panulat). Malaki ang nagagawa ng sining upang maging kawili-wili at hindi nakakainip ang pag-aaral ng kasaysayan sapagkat sa pamamagitan ng sining naipapahayag ang kasaysayan ng mas epektibo, dahil naipapahayag ito ng naaayon sa tamang konteksto at sa paraang madaling maunawaan.

Samakatwid, ang kasaysayan ay isang sining na maka-agham kung paanong ito ay isa ring agham na maka-sining.

Advertisements
Mga Puna
  1. Di-Nagpakilala ay nagsasabing:

    er

Anong say mo?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s